V úterý 30.4.2024 obdržel dlouholetý hráč našeho šachového oddílu Josef Ludvíček čestné občanství obce Boršice. Tahle pocta mu byla udělena jako ocenění jeho celoživotní práce s mládeží a propagaci obce Boršice prostřednictvích úspěchů jeho šachových odchovanců. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v obřadní síni OÚ Boršice, kde pan Ludvíček obdržel toto ocenění z rukou starosty obce Petra Duly a za přítomnosti místostarosty Michala Výstupa a senátora Josefa Bazaly.

Šachový oddíl Boršice panu Josefu Ludvíčkovi gratuluje a přeje hodně zdraví a úspěchů do dalších let.

Josef Ludvíček přebírá čestné občanství